judri


judri
judrùs, judri̇̀ bdv. Pernelýg judrùs vai̇̃kas.

.

Look at other dictionaries:

  • judri — jùdri refr.: Reiks į vaiską eiti, vai jùdri, jùdri, jùdri, bam, bam, bam JD296 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bam — 2 bam refr.: Stiklelį gerdams dūmojau, skir, vir, vit, bam, bam, kur šią naktelę nakvosiu? KlpD58. Vai, judri, judri, judri, bam, bam, bam JD296 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Drinnenberg — Selbstporträt Julia Drinnenberg Julia Drinnenberg (* 1949 in Oberhausen) ist Zeichnerin, Karikaturistin, Illustratorin und Autorin von Comics. Sie hat in Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht, mehrere Bücher illustriert und herausgegeben und …   Deutsch Wikipedia

  • cmene — noun /ˈʃme.ne/ (Lojban grammar) A proper name, respelled according to Lojban rules; reckoned as a part of speech separate from brivla (content words) and cmavo (function words). Cmene are always written with a period at the end, and if they start …   Wiktionary

  • judrus — judrùs, judri̇̀ bdv. Pernelýg judrùs vai̇̃kas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apkiausti — 2 apkiaũsti intr. 1. apsileisti, apšepti, pasidaryti netvarkingam: Tu gal ištisą mėnesį nesiprausi, kad taip apkiaũtęs? Lš. Buvo tokis apkiaũtęs, ale kai apsikirpo, apsiskuto, tai nieko sau vyrukas Mrs. Jau teip apkiausk tu man, kad nepanašus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • juoknus — juoknùs, ì (neol.) adj. (4) kuris dažnai juokiasi, jukus: Taip moka kvatoti tiktai geraširdžiai juoknūs žmonės rš. Tai buvo judri, balsinga ir juokni poniutė rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • naras — 1 nãras sm. (4) 1. R384, KII223, J zool. narūnų šeimos vandens paukštis (Colymbus): Naraĩ dideli, su kuodais Rtn. Juodasai naras (C. grillus) BŽ613. Naras paukštis SD195. Lizdus naras krauna kupstuose prie pat vandens T.Ivan. Plaukdamas Nemunu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pro — 1 prõ praep. su acc., instr. I. rodant erdvės santykius: 1. judėjimo liniją ko šonu, greta ko: Kelias eina pro namus Dv. Reikia važiuot pro šitą tvartą iš molio Nmč. Jūs bėkite tiesiau, o aš pro jaują – už akių Žem. Ji nuėjo į upelį, kur tekėjo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skridla — 2 skridlà sf. (4) Kp judri, vėjavaikė mergaitė …   Dictionary of the Lithuanian Language